Вежбе за ученике II

Мале заврзламе

1. Вежбати изговор консонаната:

а) У дворишту циче кучићи, маучу мачићи, пијучу пилићи и ћућоре врапчићи.

б) Отрчао чобанчић у дучанчић да купи ланчић, чамчић и чанчић.

в) Четрдесет и четири чавке чуче на чардаку чича Ћирила из Ћићевца.

г) Чупави момчић челичним чекићем туче чавле у чворновату дашчурину.

2. Објаснити разлику између следећих речи:

спавачица – спаваћица, чар – ћар, биче – биће, копачица – копаћица, орачица – ораћица, чело – ћело,

Маглић – Маглич, чемер – ћемер, врачање – враћање, мучење – мућење, посечен – посећен, рећи – речи,

чете – ћете, куче- куће, пречи- прећи, учи- ући, вече – веће, лечи – лећи, цртач – цртаћ.

3. Подвући исправне облике:

ћурећина, ћуретина, чуретина, чурећина

рашчишчавање, пасћишћавање, рашчишћавање

учбеник, уџбеник, ућбеник

шћапити, шчапити, сћапити, счапити

4. У Малој простонародној славено-сербској пјеснарици из 1814. године Вук Караџић (двоумећи се око писања сонанта Ј ), пише дословно овако:

Расла ела на сред Сараева.  Лети соко преко Сараева.  Пие вино Тодор од Сталаћа.  Дадоше му копље убоито. Тебе куде трои просијоци.  Неста Ранку биеле артије.  Чуеш, море, млађано Бугарче.  Ако ли ми, драга, не веруеш… Да даруем сиротице мое.  Стое ли им двори одтворени?  И пронесе цвиет у рукама.   Или винце пие, или пут путуе.   Трне мое сердце за твоием.

Задатак: Уписати графеме Ј и Х и отклонити остале правописне грешке.

5. Следеће речи допуни одговарајућим консонантима (Ч, Ћ ):

фи__фири__,  __а__ак,  __и__евац,  __у__е__и, __иновни__и__,  __ели__ана, __у__орити,  __ур__и__и,  __евап__и__и,  кола__и__,  пла__у__и,  кли__у__и,  треп__у__и,  пти__е.

6. Научити следећу народну брзалицу:

Закукуљено, замумуљено, задевећено, задесећено,

не може га нико откукуљити, одмумуљити, одеветити, одесетити

него онај који га је закукуљио, замумуљио, задеветио и задесетио.

1 коментар

Објављено под Вежбе

Вежбе за ученике I

 1. Преписати исправно следеће текстове:

Не знање је нај већа мука човекова. Ако човек неволи књигу, неволи ни ког и ни шта. Он је не пријатељ не коме и свакоме. Он је не природан, пун не знања, неможе ништа да уради. Не писмен је, а самим тим и не велик, не видљив. Незнам зашто је тако, али немам право да говорим или неговорим не коме шта треба или нетреба да ради.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Непитај ме ни шта. Данас ни сам добре воље. Не јасне су ми неке лекције, па немогу да их научим. Као да сам себи не пријатељ. Ни шта ми неиде. Као да сам не писмен, па ништа незнам. Ни је да немам времена, него незнам шта је самном. Као да ми је све не познато, не јасно, стварно не вероватно.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Он неводи рачуна ниочему, недолази у школу, непише домаће задатке, неслуша ни кога. Незнам, можда нежели да заврши школу. Остаће не запослен, без ичега, не ће знати шта га је снашло. Немари низакога, неверује ни коме. Не ћу да се мешам у не чији живот, само неверујем даће добро проћи. Мислим да је не зрео, не брижан и не захвалан, јер ни кога неслуша. Ни ко му нежели лоше. Хоћемо да помогнемо, а он неда.

2. Исправити текстове:

Томе мајстору сам посло филм у боји. Дами га развије и уради поједну слику от таквог снимка. Платијо сам му све у напред. И дао му моју атресу то је било 5 новемра пређашње године. Чеко сам га више од четерес дана и нисам добијао слике. Ондак сам му написо дописницу и потсетијо га дами пошље слике. Чеко сам још дваес дана нато и тек после нове године моје слике мије посло. Кад сам их добијо изненадијо сам се кад то нису биле моје слике него неке туђе.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Скрено сам пажњу продавачници дами да свежу чоколаду а она је рекла не брини ништа чоколада је подпуно свежа, направљена је уназад петнес дана. Нисам бијо поно ночаре у радњи одма да прочитам, па сам већ кући прочито даје чоколада произведена не пре петнес дана него чак пре петнес месеца. Срећа моја што недадо чоколаду на децу. Бесан сам се вратијо у радњу и показо продавачници онај датум а онаје само рекла чоколада није од овде.

3. Следеће речи написати одговарајућим словима:

врњачка бања, балканско полуострво, нови сад, мали мокри луг, црногорско приморје, петровац на млави, голи оток, босна и херцеговина, жута река, стеновите планине, рио гранде, блиски исток, рт добре наде, јужноморавски регион, огњена земља, сијера невада.

4. У следећим реченицама исправити начињене грешке:

–        наш први архиепископ бијо је свети сава

–        нај значајнији руски цар бијо је петар велики

–        у цртаном филму душко дугоушко изводи своје мајсторије

–        тукао га је толико да је убијо бога у њему

–        свети сава помоли се богу и рече е људи божји треба начити прозоре ево овако

–        поглавица луди коњ опирао се американцима све док га америчка војска није убила

–        били мого да ми помогнеш

–        девојка је просто изчезла

–        немогу да дођем јер немам времена

–        ако ученик неради брзо ћесе открити његово незнање

–        несмемо дозволити да нас не рад победи

–        паде ми напамет да нисам научио песму напамет

2 коментара

Објављено под Вежбе

Правописне вежбе

Имам шестогодишњег дечака који ми је једном приликом, по повратку из вртића саопштио: Мама, наша слова је направио један дека са брковима, цртали смо га данас. Он се зове Вук, а тако и ви мене зовете. Након тог сазнања је уследило прво учење слова, срицање и њихово повезивање. А онда и фасцинираност књигама, насловима, рекламама и свим оним што може да се прочита. Мала паметна глава у тим годинама може много да научи. Треба је само обогатити правим информацијама. Вук нам је оставио богатство, а наше је да га сачувамо и на прави начин искористимо.

У српском књижевном језику фонетски правопис се примењује од времена Вука Караџића. Правопис садржи правила о начину обележавања гласова, о писању великих и малих слова, о састављеном и растављеном писању речи, о интерпункцијским знаковима, писању скраћеница…Стиче се утисак да се ова правила губе и полако нестају у мору информација модерне данашњице.

Овим желим да помогнем ученицима не само у учењу и памћењу сурових правила, већ и да укажем на то да је потребно мало добре воље и све препреке могу бити превазиђене. Овде ћемо се подсетити неких општих начела, решити језичке недоумице и кроз игру нешто и научити. То се најлакше може савладати путем ефикасних вежби које ученици могу сами организовати у групи или паровима (исправљање погрешно написаних одломака текстова или реченица, диктат и узајамно прегледање и исправљање диктата…).  Тиме ће писмени задаци бити богатији, а ученици срећнији (и ми са њима). 🙂

5 коментара

Објављено под Чланци